Dadathlon brošura: Kako provodim vrijeme sa svojim djetetom?

Važnost provođenja vremena s djecom

Djeca koja provode više kvalitetnog vremena sa svojim obiteljima imaju manju vjerojatnost da će sudjelovati u rizičnim ponašanjima poput upotrebe droga i alkohola. Pokazivanje svojoj djeci da ih volite i brinete za njih pomaže im da ostanu mentalno i emocionalno jaki. Vjerojatnije je da će djeca koja provode više kvalitetnog vremena sa svojom obitelji biti fizički zdrava. Uključenost očeva ima goleme implikacije na muškarce za njihov odrasli razvoj, njihove žene i partnerice te, što je najvažnije, njihovu djecu u smislu društvenog, emocionalnog, fizičkog i kognitivnog razvoja.

Aktivna uključenost očeva

  • Aktivno uključivanje očeva u brigu o djetetu pozitivno utječe na razvoj djeteta:
  • doprinosi kognitivnom i socijalnom razvoju djeteta,
  • razvijenija empatija,
  • višu razinu samopoštovanja,
  • bolje rezultate u školi i
  • manje izražena rodno-stereotipna uvjerenja

Istraživanje o provođenju vremena s djecom

U periodu od siječnja do svibnja 2023. godine provodilo se međunarodno istraživanje o tome kako roditelji* provode svoje vrijeme s djecom. U istraživanju je sudjelovalo 330 osoba iz Hrvatske, Bugarske i Švedske, od kojih su 43,9% bili muškarci.
Istraživanje je obuhvaćalo set socio-demografskih pitanja, set pitanja o provođenju sportskih aktivnosti s djecom, set pitanja vezanih uz aktivnosti koje se obavljaju u kućanstvu, školskih aktivnosti i aktivnosti vezane uz psihološku dobrobit djece te set pitanja o stavovima i zadovoljstvu provođenja vremena s djecom.

88,7% sudionika_ca istraživanja djelomično ili u potpunosti se slaže da najviše vole provoditi svoje vrijeme s djecom u bavljenju fizičkim aktivnostima.

80% roditelja tvrdi da bi voljeli provoditi više vremena sa svojom djecom.

Što je dijete starije to se s njime roditelji manje upuštaju u sportske aktivnosti i aktivnosti vezane za psihološku dobrobit djeteta.

Što se tiče savjeta vezanih uz odgoj i roditeljstvo, sudionici_e uglavnom uvažavaju i slijede savjete svojih partnera_ica (73%), stručne literature (60,4%), odgojno-obrazovnih institucija (55%), roditelja (44,6%), a zatim prijatelja (28,4%) i društvenih mreža (14,9%).


Za više informacija pogledajte našu online brošuru.


*Pod pojmom roditelji smatramo roditelje, posvojitelje djeteta, skrbnike, udomitelje i druge osobe kojima je dijete povjereno na svakodnevnu skrb.

Projekt Dadathlon financira Europska Unija. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja su samo autorova i ne odražavaju nužno stavove Europske unije. Isto se tako Europska unija za njih ne može smatrati odgovornom.