Češka uvodi novi dopust za očeve

U Češkoj je od veljače 2018. na snagu stupio novi dopust za očeve.

Očev dopust uključuje sedam dana dopusta s naknadom do 70% njihove plaće kako bi se očeve ohrabrilo na što ranije uključivanje u brigu o maloj djeci.

 

Podrška novim očevima u Češkoj

Novo pravo na očev dopust dostupan je očevima sa zdravstvenim osiguranjem (koje većinom plaća njihov poslodavac). Očevi imaju pravo na naknadu do 70% njihove plaće za sedam kalendarskih dana dopusta koje mogu iskoristiti unutar šest tjedana od rođenja, usvajanja ili udomljavanja djeteta.

Majke u Češkoj trenutno imaju pravo na 20 tjedana rodiljnog dopusta koja se može podijeliti s ocem kao zajednički roditeljski dopust nakon šestog tjedna.

Kao što je navedeno u EPIC Country Profile za Češku, dok je ukupna stopa zaposlenosti za očeve djece mlađe od 6 godina više od prosjeka Europske unije (94,7% u usporedbi s EU prosjekom od 88,2% u 2016.), istovremeno je stopa zaposlenosti za majke djece mlađe od 6 godina niža od prosjeka EU (45,2% u usporedbi s 61,4% u EU u 2016.).

 

Podrška novim očevima DILJEM EUROPE

Sve države članice EU imaju uređenu neku vrstu očevog ili roditeljskog dopusta nakon rođenja djeteta, iako se države razlikuju po tome jesu li ponudile pravo na različitu duljinu dopusta za svakog pojedinog roditelja ili zajedničku raspodjelu koja se može podijeliti unutar obitelji po njihovom izboru.

Kao što je navedeno u EPIC policy brief 2016., korištenje očevog i roditeljskog dopusta od strane očeva može imati pozitivne učinke na razvoj djeteta, pronalazak ravnoteže između poslovnog i privatnog života obitelji i smanjenje rodne nejednakost u svijetu rada.

Međutim, izvješće je utvrdilo niz prepreka za korištenje očevog i roditeljskog dopusta od strane očeva, uključujući:

  • potrebu održavanja obiteljskog dohotka u državama u kojima su naknade samo dio prethodno dobivene plaće
  • kriterij prihvatljivosti kao što je dužina zaposlenosti, što može isključiti samozaposlene očeve ili one s kratkim radnim stažom
  • nedostatak fleksibilnosti u vremenu korištenja dopusta
  • kulturnim normama o rodnim ulogama u odgoju djece.

Potencijalni poticaji za povećanje korištenja dopusta među očevima prema izvješću su: posebna prava na dopust za očeve (‘kvote za očeve’), informativne kampanje i bonusi za obitelji u kojima oba roditelja koriste dopust.

Tekst preuzet i prilagođen s http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9075