Mnogi današnji očevi utiru put novoj ulozi oca – onoj angažiranoj, ravnopravno prisutnoj u obitelji. Uzore rijetko imaju u svojim očevima ili djedovima jer, očinska se uloga tek počela mijenjati na ovim prostorima, oni su pioniri u osmišljavanju ravnopravne, angažirane očinske uloge. Oni osjećaju i žele biti drugačiji tate, žele preuzeti dio onoga što su bili njihovi očevi, ali žele biti privrženiji, emocionalno povezaniji s djecom, brinuti o djeci ravnopravno s partnericom.

Zašto su baš takvi tate važni, kakav utjecaj i koje dobrobiti donose svojom angažiranošću i brižnošću djeci, obitelji, ali i partnerici i sebi, možete saznati u ovoj brošuri osmišljenoj od roditelja za buduće i nove tate.
U brošuri ćete pronaći i ideje kako se povezati s djetetom onda kad izgleda da u djetetovom životu postoji samo jedna veza, ona s majčinom dojkom, kako se igrati, kako biti aktivan i angažiran tata od plusa na testu trudnoće pa sve do prvih djetetovih koraka.

Brošura će vas, nadamo se i ohrabriti da iskoristite očinski dopust i iskusite intenzitet skrbi o djetetu u najranijem djetinjstvu koji sa sobom nosi i priliku stvaranja snažne povezanosti s djetetom koja će biti izvrstan temelj za vaš cjeloživotni odnos.