Publikacija ‘Očevi u svijetu danas’ tematizira trenutne politike i prakse koje promoviraju zdrave, ravnopravne, nenasilne prakse roditeljstva i specifične obrasce rodne ravnopravnosti, pa samim time i očinstva i skrbi, kao i podjelu rada u kućanstvima u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Albaniji.