Koje dobrobiti imaju partnerice od brižnog partnera?

Nenasilno sudjelovanje očeva i skrbnika tijekom prenatalnoga i postnatalnoga razdoblja vrlo je važno za zdravlje i dobrobit majke i djeteta. Istraživanja pokazuju da uključenost obaju roditelja tijekom trudnoće smanjuje majčin stres vezan za trudnoću[1].

U istraživanju ponašanja koje je dobro za zdravlje pokazalo se da su trudnice čiji su partneri dolazili s njima na preglede bile sklonije doći na većinu ili na sve preglede u prvome tromjesečju[2] i kasnije[3]. Žene čiji su partneri bili s njima u rađaonici imale su pozitivnija iskustva poroda [4], uključujući kraće trajanje poroda i nižu razinu boli[5].

Jedno je istraživanje pokazalo da su roditelji koji su nakon rođenja djeteta bili uključeni u brigu o djetetu bili skloniji emocionalno se povezati s djetetom[6]. Osim toga, Pruett[7] tvrdi da očeva uključenost u djetetov život u ranoj dobi uvelike smanjuje vjerojatnost da će otac dijete kasnije seksualno zlostavljati. Ti i drugi rezultati istraživanja jasno pokazuju da aktivno očinstvo utječe na niz ishoda vezanih za zdravlje majke i djeteta, kao i za zaštitu djece.

Unatoč neupitnoj medicinskoj važnosti prenatalne brige za majku (npr. edicinsko osoblje može ranije otkriti rizičnu trudnoću), i dalje postoje prepreke u dobivanju te njege. Troškovi posjeta liječniku/ici, nepovjerenje u zdravstveni sustav, nedostatak prijevoza i slaba kvaliteta usluga neki su od čimbenika koji pridonose slaboj stopi korištenja usluga prenatalne njege. Čak i na područjima gdje postoji kvalitetno zdravstvo trudnice možda nemaju saveznike koji ih podržavaju i zalažu se za njihovo pravo na zdravstvenu njegu. Uključenje muškaraca kao saveznika doprinijet će većoj razini brige za partnerice i pomoći stvaranju rodno ravnopravnijega okruženja u zdravstvenim ustanovama.


Tekst preuzet i prilagođen iz Programa T – Priručnika za uključenje muškaraca u očinstvo i brigu o zdravlju majke i djeteta.

[1] Dudley, M., Roy, K., Fisher, J.R.W., Cabral de Mello M, Patel, V. and Rahman, A. (2006). Maternal depression and newborn health. Newsletter for the Partnership of Maternal, Newborn & Child Health, 2. Geneva. (Available at http://www.pmnch.org)

[2] Martin, J.A., Hamilton, B.E., Sutton, P.D., Ventura, S.J., Menacker, F., Kirmeyer, S., et al. (2007). Births: Final data for 2005. National Vital Statistics Reports 56(6), 1-103

[3] Teitler, J.O. (2001). Father involvement, child health and maternal health behavior. Children and Youth Services Review, 23(4/5), 403-424.

[4] Anderson i Standley, 1976; Henneborn i Cogan, 1975 u Fatherhood Institute

[5] Tarkka, 2000 u Fatherhood Institute

[6] Barclay, L. and Lupton D. (1999). The experiences of new fatherhood: A sociocultural analysis. Journal of Advanced Nursing. 29(4):1013–1020.

[7] Pruett, K. D. (1993). The paternal presence. Families and Society. 8. 112–115